...
obsługa informatyczna tczew itenter

Wrześniowe szkolenia

W ostatnim miesiącu znacznie podnieśliśmy nasze kwalifikacje! Nasze branża wymaga od nas regularnego kształcenia aby sprostać wymaganiom dzisiejszego świata techniki.

obsługa informatyczna tczew itenter

Budynkowe Sieci Światłowodowe (FO1) – program szkolenia obejmował:

Podstawy techniki światłowodowej

 • Konstrukcja światłowodu
 • Transmisja światła w włóknie światłowodowym
 • Typy włókien
 • Komitety standaryzacyjne i normy
 • Kable światłowodowe

Łączenie światłowodów

 • Połączenia optyczne rozłączalne
 • Stałe połączenia optyczne

Przyczyny strat w światłowodach

 • Rozpraszanie
 • Absorpcja
 • Zagięcia i odkształcenia
 • Dyspersja
 • Parametry strat
 • Dobre praktyki instalacyjne

Pomiary okablowania światłowodowego

 • Pomiary transmisyjne
 • Pomiary reflektometryczne
obsługa informatyczna tczew itenter

Zajęcia praktyczne – instalacja okablowania

 • Narzędzia instalacyjne
 • Przygotowanie kabla
 • Przygotowanie przełącznicy
 • System organizacji spoin
 • Zgrzewanie włókien

Zajęcia praktyczne – pomiary okablowania

 • Analiza zdarzeń reflektometrycznych
 • Pomiary transmisyjne

Gwarancja systemu okablowania BKT

 • Przygotowanie dokumentacji pomiarowej

Aruba Mobility Fundamentals

Kurs dający nam wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane do skonfigurowania podstawowej sieci Aruba WLAN z wykorzystaniem architektury i funkcji systemu OS 8.X.

obsługa informatyczna tczew itenter

Plan szkolenia obejmował poniższe pojęcia:

 • WLAN Fundamentals
 • Mobile First Architecture
 • Mobility Master Mobility Controller Configuration
 • Secure WLAN configuration
 • AP Provisioning
 • WLAN Security
 • Firewall Roles and Policies
 • Dynamic RF Management
 • Guest Access
 • Network Monitoring and Troubleshooting
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.