...

Wznawiamy promocję Zostań PRO! W odpowiedzi na wielkie zainteresowanie ponownie dajemy naszym użytkownikom możliwość tańszego przejścia na najbardziej innowacyjne systemy Insertu. Od 12 do 31 stycznia 2022 można znów skorzystać z promocyjnych cen i na przejściu zaoszczędzić nawet 78 proc. Zmieniając program na PRO użytkownicy zyskają system dostosowany do indywidualnych potrzeb swojej firmy czy biura rachunkowego.

Ponowna promocja Zostań PRO! obowiązuje od 12 do 31 stycznia 2022. Mogą z niej skorzystać dotychczasowi użytkownicy programów: InsERT nexo/GT, mikroSubiekta, Subiekta 123, linii DOS, Subiekta dla Windows, Rachmistrza dla Windows i Rewizora dla Windows.

Wszystkie informacje wraz z korzyściami dla użytkowników poszczególnych programów znajdują się w serwisie Zostań PRO.

Zasady promocji

 1. Promocja trwa od 12 do 31 stycznia 2022.
 2. Klienci mogą z niej skorzystać, jeśli do 20 października 2021 zarejestrowali system:
  • InsERT nexo,
  • InsERT GT,
  • mikroSubiekt,
  • Subiekt 123,
  • DOS,
  • Subiekt dla Windows,
  • Rachmistrz dla Windows,
  • Rewizor dla Windows.
 3. Aby uzyskać promocyjną cenę, należy przesłać certyfikat wraz z oświadczeniem.
 4. Jeśli klient ma program InsERT nexo, wystarczy złożyć zamówienie podając numer licencji.
 5. Klienci mogą równolegle pracować na obecnym systemie i programie nexo PRO:
  • firmy – przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo PRO,
  • biura rachunkowe – aż 12 miesięcy od daty rejestracji nexo PRO.
 6. Promocyjny program klient może zarejestrować w dowolnym momencie.
 7. Oferta obejmuje wyłącznie licencje sprzedane przez InsERT w trakcie trwania promocji.
 8. Zostając PRO klient zyskuje 3-miesięczną bezpłatną opiekę posprzedażną, czyli Abonament, teleKonsultanta i e-Archiwizację.
 9. Abonament:
  • firmy – Abonament do programu nexo lub GT zostanie przeniesiony do InsERT nexo PRO; jeśli okres trwania Abonamentu jeszcze się nie rozpoczął, zostanie przeliczony proporcjonalnie;
  • biura rachunkowe – dotychczasowy Abonament do InsERT GT nie wygaśnie, aby biuro mogło jeszcze przez kolejne miesiące pracować równolegle na systemach GT i nexo PRO.
 10. Rozszerzenia:
  • firmy – mogą kupić rozszerzenia do promocyjnego programu nexo PRO w cenie obowiązującej w nexo;
  • biura rachunkowe – mogą kupić rozszerzenia do promocyjnego programu nexo PRO w niższej niż zwykle cenie.
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.