Witamy na stronie ITenter

OBSŁUGA INFORMATYCZNA - PROGRAMY DLA FIRM - PODPIS ELEKTRONICZNY - SERWIS KOMPUTEROWY - SYSTEMY MONITORINGU I ALARMY

głowna1

icon-watch
Go to top ///////////////////////////////////////////////////////// // Javascript made by http://peters1.dk/tools/snow.php // ///////////////////////////////////////////////////////// // PAMIĘTAJ: Aby zmienić ścieżkę, gdzie zapisany jest snow.png... snow_img = "http://www.itenter.pl/images/snow.png"; // EXTRA: Możesz wybrać liczbę płatków, jaką chcesz mieć na danej stronie snow_no = 35; if (typeof(window.pageYOffset) == "number") { snow_browser_width = window.innerWidth; snow_browser_height = window.innerHeight; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { snow_browser_width = document.body.offsetWidth; snow_browser_height = document.body.offsetHeight; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { snow_browser_width = document.documentElement.offsetWidth; snow_browser_height = document.documentElement.offsetHeight; } else { snow_browser_width = 1920; snow_browser_height = 1920; } snow_dx = []; snow_xp = []; snow_yp = []; snow_am = []; snow_stx = []; snow_sty = []; for (i = 0; i < snow_no; i++) { snow_dx[i] = 0; snow_xp[i] = Math.random()*(snow_browser_width-50); snow_yp[i] = Math.random()*snow_browser_height; snow_am[i] = Math.random()*20; snow_stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; snow_sty[i] = 0.7 + Math.random(); if (i > 0) document.write("<\div id=\"snow_flake"+ i +"\" style=\"position:absolute;z-index:"+i+"\"><\img src=\""+snow_img+"\" border=\"0\"><\/div>"); else document.write("<\div id=\"snow_flake0\" style=\"position:absolute;z-index:0\"><\img src=\""+snow_img+"\" border=\"0\"><\/div>"); } function SnowStart() { for (i = 0; i < snow_no; i++) { snow_yp[i] += snow_sty[i]; if (snow_yp[i] > snow_browser_height-50) { snow_xp[i] = Math.random()*(snow_browser_width-snow_am[i]-30); snow_yp[i] = 0; snow_stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; snow_sty[i] = 0.7 + Math.random(); } snow_dx[i] += snow_stx[i]; document.getElementById("snow_flake"+i).style.top=snow_yp[i]+"px"; document.getElementById("snow_flake"+i).style.left=snow_xp[i] + snow_am[i]*Math.sin(snow_dx[i])+"px"; } snow_time = setTimeout("SnowStart()", 10); } SnowStart(); > # # #